Onderzoeken Bereik etnische groepen op SOA-poli's

Etnische minderheden afkomstig uit soa endemische gebieden hebben een hoger risico op SOA. Toch weten we niet veel over hoe vaak zij de SOA poli van de GGD bezoeken gerelateerd aan het aantal inwoners van een minderheid in die regio. Het doel van dit onderzoek was om te kijken naar de bezoek frequentie en het voorkomen van chlamydia bij verschillende etnische minderheden.

We hebben de bezoek frequentie van verschillende groepen etnische minderheden berekend door het aantal soa consulten te delen door het aantal inwoners in de regio behorend tot die specifieke etnische minderheid. Deze bezoekfrequentie is vergeleken met autochtonen.
Factoren geassocieerd met het hebben van een chlamydia infectie werden geanalyseerd middel multivariate regressie analyse.

In totaal zijn 23.841 cliënten een SOA poli in oost Nederland bezochten tussen 2011 en 2013 geïncludeerd in de studie. Hiervan behoorde 7% tot een etnische minderheid.
De bezoek frequentie van autochtonen was 22,5 per 1000, vergleken met 8,5 per 1000 bij etnische minderheden.
De bezoekfrequentie was in alle groepen lager dan bij autochtonen, behalve bij cliënten van de Antillen of Aruba, en met Latijns Amerikaanse afkomst.
Het vindpercentage chlamydia over alle groepen was 15,5%. Het hoogste vindpercentage (27,1%) werd gezien bij een Antilliaanse of Arubaanse afkomst.

Bij multivariate regressie analyse bleken de volgende factoren geassocieerd met het hebben van chlamydia: Noord en Oost Europese afkomst, Afrikaanse afkomst, Antiliaanse of Arubaanse afkomst, het hebben van soa klachten, heteroseksueel zijn, een partner in een risicogroep hebben, gewaarschuwd zijn, en meer dan 3 partners hebben in de afgelopen 6 maanden.

Op populatie niveau bezoeken de meeste etnische minderheden de soa poli minder vaak dan autochtonen, maar hebben zij een hoger vindpercentage van chlamydia. SOA poli’s zouden meer outreach activiteiten moeten ondernemen om etnische minderheden te bereiken omdat ze op dit moment niet voldoende bereikt worden terwijl zij wel vaker chlamydia hebben.

Resultaten

Artikel: Consultation rate and chlamydia positivity among ethnic minority clients at STI clinics in the Netherlands

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Saskia Ostendorf (Saskia.Ostendorf@vggm.nl), arts infectieziektebestrijding (GGD Gelderland-Midden) met ondersteuning van Ellen van Jaarsveld en Jeannine Hautvast (Academische Werkplaats AMPHI). Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de 2e fase opleiding voor Arts Maatschappij en Gezondheid.