Wie zijn wij?

We doen praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidsbeleid.

lees meer

Wie zijn wij?

AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en het Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. We doen praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidsbeleid.

Daarnaast geven wij onderwijs aan studenten, bijvoorbeeld binnen Biomedische wetenschappen en geneeskunde, maar ook aan professionals, zoals bij- en nascholing aan GGD-medewerkers.

Aan het thema Infectieziekten zijn de volgende GGD’en verbonden:

GGD Gelderland-Zuid
GGD Hart voor Brabant
GGD West-Brabant
GGD Brabant Zuid-Oost
GGD Gelderland-Midden
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD IJsselland
GGD regio Utrecht
GGD Twente
 

Aan het thema Integraal Gezondheidsbeleid zijn de volgende GGD’en verbonden:

GGD Gelderland-Zuid
GGD Gelderland-Midden


Organisatie

Binnen AMPHI werken we volgens een specifieke structuur.

lees meer

Organisatie

Binnen AMPHI hebben we een specifieke structuur: 

  1. Dagelijkse leiding: AMPHI wordt geleid door het AMPHI kernteam, bestaand uit Prof. Dr. Aura Timen (Radboudumc) samen met Dr. J.L.A. Hautvast (Infectieziektebestrijding - IZB) en Prof. G. Fransen (Integraal gezondheidsbeleid - IGB). Ze sturen de organisatie aan, nemen beslissingen over projecten en zorgen voor continuïteit.
  2. Stuurgroep: De stuurgroep bestaat uit directeuren van deelnemende GGD’en, vertegenwoordigers van het Radboudumc en het AMPHI kernteam. De stuurgroep houdt toezicht op de vooruitgang van onze activiteiten en zorgt voor de langtermijnplanning.

  3. Projecten IZB en IGB: We hebben een team voor IZB en een team voor IGB, elk met een projectco├Ârdinator. Ieder team stemt af met de bijhorende GGD’en via een projectgroep, die bestaat uit o.a. experts en managers van GGD‘en, het Radboudumc en gemeenten.

  4. Onderzoek: Binnen AMPHI voeren we zowel langdurig onderzoek (vaak voor promotieonderzoek) als kortdurend onderzoek uit. Elk lopend onderzoek heeft een begeleidingsgroep met experts en vertegenwoordigers van o.a. senior onderzoekers van Radboudumc, GGD’en en gemeenten om de kwaliteit te waarborgen.

  5. Dubbelaanstellingen: Onze onderzoekers zijn vaak ook werkzaam bij een GGD of gemeente. Ze werken samen met AMPHI om onderzoek, beleid en praktijk met elkaar te verbinden. Dat helpt om onderzoek meer relevant te maken voor de praktijk.

Wil je meer informatie? Kijk op deze website voor samenvattingen van onze projecten.


Wat is ons doel?

Onze academische werkplaats heeft als doel om met de nieuwste wetenschappelijke inzichten de Publieke Gezondheidzorg en de kwaliteit van werk te verbeteren. Hierbij richten we ons op Infectieziektebestrijding en Integraal Gezondheidsbeleid.


Wat doen wij?

AMPHI ontwikkelt en deelt praktijk- en beleidsgerichte wetenschappelijke kennis. Met deze kennis dragen we bij aan een gezonde bevolking met aandacht voor kwetsbare groepen.

lees meer

Wat doen wij?

AMPHI ontwikkelt en deelt praktijk- en beleidsgerichte wetenschappelijke kennis. Met deze kennis dragen we bij aan een gezonde bevolking met aandacht voor kwetsbare groepen. Vragen vanuit gemeenten, de GGD’en en andere partners vormen vaak de basis van ons praktijk- en beleidsonderzoek. Onze wetenschappelijke kennis helpt professionals in het maken van weloverwogen keuzes in hun werk en om werkprocessen te verbeteren. Ook leiden wij (toekomstige) professionals op door onderwijs te geven aan studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde en door bij- en nascholingen te geven aan gezondheidsmedewerkers.


Samenwerking

We waarderen samenwerken om zo kennis en krachten te bundelen; dit doen we door onze samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc met de 9 GGD’en die bij AMPHI horen.

bekijk onze partners

Onze missie

AMPHI wil praktijk, beleid en wetenschap, op het gebied van de Publieke Gezondheidszorg in verschillende regio's blijvend bij elkaar brengen, en daarmee bijdragen aan de academisering van dit werkveld.

lees meer

Onze missie

AMPHI wil praktijk, beleid en wetenschap, op het gebied van de Publieke Gezondheidszorg in de regio’s Gelderland, Brabant, Overijssel en Utrecht blijvend bij elkaar brengen, en daarmee bijdragen aan de academisering van dit werkveld. De vragen uit praktijk en beleid van de infectieziekten en integraal gezondheidsbeleid staan hierbij centraal. Op deze terreinen wordt een gezamenlijke kennisinfrastructuur gebouwd, waarbinnen onderzoeks- en onderwijsprogramma’s ontwikkeld, uitgevoerd en geconsolideerd worden.


Onze visie

Academisering draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van het werk van de deelnemende GGD’en op de gebieden infectieziektebestrijding (IZB) en integraal gezondheidsbeleid (IGB).

lees meer

Onze visie

Academisering draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van het werk van de deelnemende GGD’en op de gebieden infectieziektebestrijding (IZB) en integraal gezondheidsbeleid (IGB). Centraal staat dat professionals meer gebruik maken van  wetenschappelijk beschikbare kennis, en daarmee hun praktisch handelen verbeteren.

Een academische werkplaats vraagt passie om het eigen vak verder te brengen en enthousiasme van de betrokken medewerkers, zowel in praktijk, beleid als onderzoek.  De gezamenlijke ambitie is om de aanwezige kennis over beleid en praktijk van de Publieke Gezondheidszorg in deze werkplaats te koppelen met de kennis van de Radboud Universiteit, Radboudumc en HAN. Belangrijk voor de AW blijft het actief betrekken van de gemeenten.