Infectieziektebestrijding (Pandemische) paraatheid

Over (pandemische) paraatheid

Dit thema beoogt in kaart te brengen wat op individueel en populatieniveau factoren zijn die bijdragen aan een goede pandemische paraatheid en respons om van daaruit te komen tot best-practices voor de toekomt. Daarnaast wordt de waarde van data-driven detectie van mogelijke uitbraken onderzocht als middel voor vroeg-detectie.

Lopende onderzoeken