Integraal gezondheidsbeleid Vitaal ouder worden

Over vitaal ouder worden

We worden steeds ouder en de vergrijzing brengt een toenemende druk op de zorg met zich mee. Mensen willen en moeten steeds langer thuis wonen. De gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om mensen zo gezond mogelijk oud te laten worden.

lees meer

Over vitaal ouder worden

We worden steeds ouder en de vergrijzing brengt een toenemende druk op de zorg met zich mee. Mensen willen en moeten steeds langer thuis wonen. De gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om mensen zo gezond mogelijk oud te laten worden.

De onderzoekslijn ‘vitaal ouder worden’ doet onderzoek onder ouderen naar hun behoeften aan informatie en zorg. Met deze inzichten weten gemeenten en organisaties -die zich richten op ouderen- beter hoe zij ouderen kunnen ondersteunen in hun voorlichting en aanbod.


Contact

Nancy Albertz

contactformulier

Lopende onderzoeken


Onderzoek Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Dit project heeft tot doel om de kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie te versterken.

lees meer

Afgeronde onderzoeken


Onderzoek Buyer personas for healthy ageing

In dit onderzoek is gekeken of er ‘buyer personas’ (een fictief, maar nauwkeurig beeld) te onderscheiden zijn op basis van de uitdagingen, behoeften, motivatie, kennis e.d. van ouderen. Om daarmee gerichter en meer op maat beleid te kunnen ontwikkelen voor deze buyer personas.

lees meer

Onderzoek Dementievriendelijke gemeente

Met dit onderzoek is achterhaald hoe dementievriendelijk gemeentens volgens hun inwoners zijn.

lees meer

Onderzoek Fall prevention in community-dwelling elderly

Dit onderzoek heeft tot doel om risicovolle situaties te identificeren voor vallen. Op basis van de resultaten is een ‘roadmap’ ontwikkeld ten behoeve van een aanpak voor valpreventie.

lees meer

Onderzoek Ontwikkelen van indicatoren voor gemeentelijk Gezond ouder worden-beleid

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een scaninstrument. Het doel van het is instrument is om aan de hand van indicatoren te kunnen inventariseren waar gemeenten staan op het gebied van ouderenzorg en welke aangrijpingspunten voor mogelijke verbetering te benoemen zijn.

lees meer