Wat is integraal gezondheids­beleid?

Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Genetische factoren, zorg en leefstijl zijn van invloed maar ook de fysieke en sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Om de gezondheid van de bevolking in wijken en gemeenten te bevorderen, wordt gewerkt aan gezondheidsbeleid dat uitgaat van een integrale benadering. Integraal gezondheidsbeleid (IGB) houdt in dat verschillende partijen samenwerken met aandacht voor alle leefgebieden.


Wat is ons doel?

Wij willen de publieke gezondheidszorg rondom gezondheidsbevordering, onderzoek, beleid en jeugdgezondheidszorg in Gelderland Midden en Zuid versterken. Onze onderzoeken leveren nieuwe kennis en inzichten op die relevant zijn voor de praktijk van GGD, gemeenten en hun samenwerkingspartners. 

Onderzoeksthema's

Scholing en publicaties


Scholing en kennisdeling

Om de kwaliteit van integraal gezondheidsbeleid in onze regio verder te verbeteren, bieden we scholing aan in het doen van onderzoek en het informeren over resultaten van AMPHI-onderzoek. Dit doen we door het organiseren van Kenniscafé’s.

lees meer

Scholing en kennisdeling

Om de kwaliteit van integraal gezondheidsbeleid in onze regio verder te verbeteren, bieden we scholing aan waarbij het doel is om GGD medewerkers en gemeenten te scholen in het doen van onderzoek en om hun te informeren over de resultaten van verricht AMPHI-onderzoek.

Dit doen we door het organiseren van Kenniscafé’s. Dit zijn (online of live) symposia of bijeenkomsten, in deze bijeenkomsten komt kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek, beleid en praktijk bij elkaar. Ook werken we regelmatig mee aan onderwijs, bijvoorbeeld als gastspreker of het geven van gastcolleges of begeleiding van wetenschappelijke stages.


Wetenschappelijke publicaties

Bekijk hier onze publicaties van 2015 tot en met heden.

lees meer

Wetenschappelijke publicatiesToespraken en redes

Bekijk toespraken en redes van diverse (academische) bijeenkomsten van Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI.

lees meer

Nieuws