Integraal gezondheidsbeleid (Lerend) monitoren

Over (lerend) monitoren

Bij monitoring verzamel je informatie om te beoordelen of je je doelen bereikt. Door ‘lerend monitoren’ kunnen professionals van en met elkaar leren hoe je stap voor stap verbeterslagen maakt in beleid, een gezondheidsprogramma of een aanpak.

lees meer

Over (lerend) monitoren

Bij monitoring verzamel je informatie om te beoordelen of je je doelen bereikt. Door ‘lerend monitoren’ kunnen professionals van en met elkaar leren hoe je stap voor stap verbeterslagen maakt in beleid, een gezondheidsprogramma of een aanpak. Het is een iteratief proces waarbij samengewerkt wordt met praktijkpartners.

De onderzoekslijn ‘Lerend Monitoren’ onderzoekt hoe je lerend monitoren toepast en wat het oplevert voor de praktijk en de professionals. De resultaten en concrete tools worden gedeeld met partners die bezig zijn met preventie.


Contact

Gerdine Fransen: gerdine.fransen@radboudumc.nl

Kris Bevelander: kris.bevelander@radboudumc.nl

Lopende onderzoeken


Onderzoek Gemeenten Samen Gezond

Samen met professionals en inwoners onderzoeken we hoe we de gezondheid van inwoners van gemeenten kunnen versterken.

lees meer

Onderzoek GGIB: Monitoring Lokaal Preventieakkoord

In dit onderzoek monitoren we hoe lokale organisaties invulling geven aan het Lokaal Preventieakkoord.

lees meer

Onderzoek Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Dit project heeft tot doel om de kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie te versterken.

lees meer