Integraal gezondheidsbeleid (Lerend) monitoren GGIB: Monitoring Lokaal Preventieakkoord

Over GGIB

Nederlands eerste lokale preventieakkoord (LPA) is getekend in Nijmegen, geïnitieerd door Wij zijn groen, gezond en beweging Nijmegen. Inmiddels hebben meer dan 70 LPA-partners getekend om zich in te zetten voor een gezonde stad met gezonde inwoners. Door interviewgesprekken met elke LPA-partner te houden, monitoren we hoe deze lokale organisaties invulling geven aan hun belofte en delen we de resultaten.


Contact

Kris Bevelander

contactformulier

In het kort

  • Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen


Relevante links