Integraal gezondheidsbeleid Inwonerparticipatie en burgerwetenschap

Over inwoner­participatie en burger­wetenschap

We kunnen veel over mensen bedenken en onderzoeken. Maar als we willen dat het onderzoek aansluit bij de behoefte van mensen en dat het impact heeft, dan is het belangrijk om ze erbij te betrekken.

lees meer

Over inwoner­participatie en burger­wetenschap

We kunnen veel over mensen bedenken en onderzoeken. Maar als we willen dat het onderzoek aansluit bij de behoefte van mensen en dat het impact heeft, dan is het belangrijk om ze erbij te betrekken.

De onderzoekslijn ‘Inwonerparticipatie en burgerwetenschap’ onderzoekt hoe kan worden samengewerkt met inwoners en patiĆ«nten bij de opzet en de uitvoering van een onderzoek. Zowel bij het terugkoppelen van de resultaten, de praktische uitvoering en de doorvertaling hiervan.


Contact

Kris Bevelander: kris.bevelander@radboudumc.nl

Gerda Wink: gerda.wink@radboudumc.nl

Lopende onderzoeken


Onderzoek Gemeenten Samen Gezond

Samen met professionals en inwoners onderzoeken we hoe we de gezondheid van inwoners van gemeenten kunnen versterken.

lees meer

Onderzoek Ouderpanel Wijchen

Het doel van dit onderzoek is om een blijvend panel te organiseren van ouders die van weinig moeten rondkomen, zodat hun stem meegenomen kan worden in onderzoek, beleid en praktijk.

lees meer

Onderzoek SameNoord Wijchen

SameNoord Wijchen is een participatief onderzoek met ouders en professionals voor het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in Noord-Wijchen.

lees meer

Afgeronde onderzoeken


Onderzoek Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB

Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen is onderzoek uitgevoerd met behulp van speciale vragenlijsten.

lees meer