Integraal gezondheidsbeleid Inwonerparticipatie en burgerwetenschap Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB

Over Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB

Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk en langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen is onderzoek uitgevoerd met behulp van speciaal ontwikkelde vragenlijsten.

lees meer

Over Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB

De coronapandemie raakte ons allemaal. Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk en langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen is onderzoek uitgevoerd met behulp van speciaal ontwikkelde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn in november 2020, april 2021 en september 2021 ingevuld. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben we ook de panelleden van de GGD’en gevraagd mee te werken aan het onderzoek.

Dit onderzoek is een samenwerkingsproject van AMPHI IGB, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid, AW Sterker op eigen benen, Pharos en MEE Gelderse Poort. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw.


Contact

Fieke Raaijmakers

contactformulier

In het kort

  • ZonMw


Relevante links