Integraal gezondheidsbeleid Kansrijk opgroeien Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Over Versterking kennisinfrastructuur

Dit project heeft tot doel om de kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie te versterken.

lees meer

Over Versterking kennisinfrastructuur

Dit project heeft tot doel om de kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie te versterken.

Subdoelen zijn:

  • Stimuleren van kennisuitwisseling binnen en tussen GGD’en, landelijke en regionale samenwerkingspartners/ kennispartners.

  • Stimuleren van gebruik van vier erkende ketenaanpakken (Valpreventie, Welzijn op Recept, Overgewicht bij kinderen en Gecombineerde Leefstijl Interventie).

  • Inzicht verkrijgen in de noodzakelijke randvoorwaarden voor het breder implementeren en borgen van een kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie.


Contact

Tamara van Waardenburg

contactformulier

In het kort

  • ZonMw