Integraal gezondheidsbeleid Symposium AMPHI op 6 juni

21 juni 2024

Op 6 juni hield prof. dr. Gerard Molleman, 16 jaar verbonden geweest aan Academische werkplaats AMPHI, zijn afscheidsrede, tijdens het symposium ‘Samen bouwen aan collectieve impact: Dit doet AMPHI!’  Hij blikte terug op zijn werk en ervaringen als het gaat om gezondheidsbevordering en het belang van het organiseren van een stevige preventiestructuur en deed een oproep op het versterken en verbreden van de beroepsgroep gezondheidsbevorderaars. 

Na de afscheidsrede van Gerard, presenteerde de onderzoekers van de Academische werkplaats AMPHI zich via korte presentaties en pitches. De 70 deelnemers van verschillende organisaties zoals GGD-en, gemeenten, onderzoeksinstellingen hebben zo kennis gemaakt met het brede werkveld van AMPHI ‘Integraal gezondheidsbeleid’ en hebben antwoord gekregen op vragen zoals: Wat doet de Preventie-hub? Hoe vind je ervaringsdeskundigen? Hoe werk je samen in een leernetwerk? Hoe en met wie kun je, je samen sterk maken ter preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen?

Daarna was er ruimte voor meer verdieping in vijf actieve sessies over gezonde leefomgeving, kansrijk en gezond opgroeien, ervaringsdeskundigheid, Leernetwerken en Preventie in de eerstelijn.

Na het symposium zijn we met een grote groep gegaan naar de oratie van Gerdine Fransen, de opvolger van Gerard. De leeropdracht van Gerdine gaat over populatiegerichte preventie met daarbij aandacht voor het belang van collectieve impact, lerend monitoren en een stevige preventie infrastructuur.

 

 

We vonden het een mooie, gezellige en inspireerde dag en willen graag alle deelnemers van het symposium bedanken voor hun komst en inzet. Daarnaast willen wij graag prof. dr. Molleman bedanken voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren en willen wij prof. dr. Fransen succes wensen met haar leerstoel! 

U kunt zowel de oratie getiteld “Samen bouwen aan collectieve impact“ als de afscheidsrede van Gerard terugkijken via: Toespraken en redes