Over AMPHI

AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en het Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. We doen praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidsbeleid.

lees meer

Infectie­ziekte­bestrijding

Infectieziektebestrijding gaat over het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun verspreidingskans een risico vormen voor de volksgezondheid. Het gaat om een grote variëteit aan ziekterisico's.

lees meer

Integraal gezondheids­beleid

Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Om de gezondheid van de bevolking in wijken en gemeenten te bevorderen, wordt gewerkt aan gezondheidsbeleid dat uitgaat van een integrale benadering.

lees meer