Onderzoeken Besluitvorming van reformatorische vrouwen bij maternale kinkhoestvaccinatie

Binnen de reformatorische gezindte bestaat er meer vaccinatietwijfel en is de vaccinatiegraad aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland, met als gevolg dat er met enige regelmaat infectieziekteuitbraken voorkomen. Verschillende van deze infectieziekten kunnen gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen en/of voor ongeboren of pasgeboren baby’s.

Het onderzoeksproject, wat gestart is in 2017, bestond uit een kwalitatief en kwantitatief onderzoek waarin we in kaart gebracht hebben hoe het besluitvormingsproces van vrouwen met een reformatorische achtergrond eruit ziet en wat zij nodig hebben om tot een besluit te komen. In het onderzoek hebben we ons gericht op de maternale kinkhoestvaccinatie “Decision-making on maternal pertussis vaccination among women in a vaccine-hestitant religious group: Stages and needs” schetst in een raamwerk de verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Vijfentwintig reformatorische vrouwen uit verschillende kerkgenootschappen (OGG, GGiN, GG, HHK, CGK en PKN) hebben deelgenomen aan een diepte-interview, een online groepsgesprek of beide. De data-analyse liet zien dat het besluitvormingsproces van deze vrouwen bestaat uit een oriëntatiefase en een overdenkingsfase.
De oriëntatiefase omvat de informatiebehoefte en behoefte van vrouwen om met anderen in gesprek te gaan over de vaccinatie. De meeste vrouwen lezen in deze fase de ontvangen informatie van hun verloskundige of een andere zorgverlener en gaan vervolgens zelf actief naar informatie die zij belangrijk vinden; bijvoorbeeld inhoudelijke informatie over kinkhoest of de kinkhoestvaccinatie, en religieuze/ethische standpunten over de vaccinatie. Vrouwen wilden de vaccinatie vooral met hun echtgenoot bespreken, maar ook met ouders, zussen, vriendinnen of andere zwangere vrouwen, of in een persoonlijk gesprek met hun zorgverlener.

Naast de oriëntatiefase constateerden we een overdenkingsfase, waarin de vrouwen verschillende waarden afwegen die voor hen belangrijk zijn in hun besluit; verantwoordelijkheid als ouder, geloofsovertuiging en gezondheid.

Vrouwen vonden het belangrijk dat hun uiteindelijke besluit weloverwogen was en dat het een besluit was waar zij en haar echtgenoot samen achter konden staan.

Het inzicht in de verschillende fases van de besluitvorming kan zorgverleners helpen om reformatorische vrouwen te ondersteunen in hun besluitvormingsproces. We adviseren zorgverleners om alle vrouwen te informeren en voldoende tijd te bieden voor de besluitvorming.

Resultaten

Artikel: Decision-making on maternal pertussis vaccination among women in a vaccine-hestitant religious group: Stages and needs

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Anne de Munter, PhD Student Radboudumc. De begeleiding wordt gedaan door: Jeannine Hautvast, Helma Ruijs en Marlies Hulscher . Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van RIVM regio gelden.