Onderzoeken Ecologisch onderzoek naar subgroepen met een lage HPV-vaccinatiegraad

Sinds de invoering van de HPV-vaccinatie voor 12/13-jarige meisjes in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 fluctueert de HPV-vaccinatiegraad over de jaren. Daarbij varieert deze vaccinatiegraad flink tussen gemeenten.

In een databaseonderzoek is gekeken naar invloed van verschillende sociale, economische en culturele variabelen op de HPV-vaccinatieacceptatie van alle meisjes die in 2012 (n= 102.456), 2014 (n=100.988) en 2017 (n=96.439) deze vaccinatie aangeboden kregen. Door de invloed van factoren op de HPV-vaccinatie in drie jaartallen te meten is gekeken of deze factoren de fluctuatie van de vaccinatiegraad over de tijd ten dele kunnen verklaren.

Uit de resultaten blijkt dat deze invloed van de factoren op HPV-vaccinatieacceptatie over de jaren niet of nauwelijks verschilt. Er kunnen wel duidelijke subgroepen aangewezen worden met een lagere HPV-vaccinatiegraad:

  • Meisjes die nooit een BMR vaccinatie hebben ontvangen in het verleden, hebben een significant lagere HPV-vaccinatieacceptatie in vergelijking met meisjes die één of twee BMR-vaccinaties hebben gehad.
  • Meisjes van wie één of beide ouders niet in Nederland geboren zijn hebben een duidelijk lagere HPV-vaccinatieacceptatie, in vergelijking met meisjes van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. De laagste HPV-vaccinatieacceptatie zien we onder meisjes van wie één of twee ouders in Marokko of Turkije geboren zijn.
  • Meisjes woonachtig in wijk met een lage sociaaleconomische-status (SES) hebben gemiddeld de laagste HPV-vaccinatieacceptatie. Daaropvolgend hebben meisjes woonachtig in een laag-gemiddelde en hoog-gemiddelde SES wijk een lagere vaccinatieacceptatie in vergelijking tot meisjes woonachtig in een wijk met een hoge SES.
  • Meisjes hebben een gemiddeld lagere vaccinatieacceptatie als ze in een gemeente wonen waar een hoger aandeel dan gemiddeld stemt op ChristenUnie en SGP. Omgekeerd hadden meisjes een gemiddeld hogere HPV-vaccinatieacceptatie als ze in een gemeente wonen waar een hoger aandeel dan gemiddeld stemt op VVD, SP of D66.

Afstand tot priklocatie en stedelijkheidsniveau van de gemeente bleken nauwelijks van invloed op HPV-vaccinatieacceptatie.

De resultaten uit dit onderzoek kunnen, aanvullend op informatie en consultatie op maat voor subgroepen met een lage HPV-vaccinatiegraad, gebruikt worden in de vaccinatiecampagne voor jongere doelgroepen en jongens die aanvangt in 2022.

Resultaten

Artikel ‘Determinants of HPV-vaccination uptake and subgroups with a lower uptake in the Netherlands’ en de
Factsheet onderzoek subgroepen met lage HPV-vaccinatiegraad

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Anne de Munter en Helma Ruijs (GGD Gelderland-Zuid) in samenwerking met de afdeling Epidemiologie en Surveillance van het RIVM. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Jeannine Hautvast. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van RIVM regio gelden.