Onderzoeken Hoe kunnen basisscholen de hygiëne verbeteren?

Jongere kinderen hebben een grotere kans op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. Met dit RIVM regio project is in kaart gebracht wat de hygiëneknelpunten zijn op basisscholen en welke behoeften basisscholen hebben om deze te verbeteren.

Uit de interviews met experts van GGD’en komt naar voren dat de hygiëne op basisscholen over het algemeen als niet goed wordt bevonden. Hierbij zijn als knelpunten aangedragen het niet op orde zijn van sanitaire voorzieningen, een gebrek aan bewustzijn over hygiëne, geen tijd nemen om de handen te wassen, het ontbreken van hygiëne-educatie en reminders en beperkt budget voor schoonmaak. Leerlingen, docenten en directeuren herkennen deze knelpunten. Ze noemen als behoeften een les over hygiëne, hygiëne koppelen aan (bestaand)lesthema, hygiëneregels inbouwen, controle op hygiëne gedrag en het verbeteren van de sanitaire voorzieningen. Het belangrijkste overkoepelende knelpunt dat naar voren komt is het ontbreken van een dagelijkse structuur waarin er aandacht is voor handhygiëne en de behoefte deze structuur neer te zetten.  Bijvoorbeeld als vast onderdeel van het lesprogramma, waar mogelijk gekoppeld aan bestaande thema’s.

Resultaten

Artikel: ‘Wel je handen wassen he?’ Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling naar hygiëne op basisscholen 

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maartje Sijbers, verpleegkundige GGD Hart voor Brabant, Elke den Boogert, onderzoeker GGD Hart voor Brabant, Mandy Kruisbergen, Deskundige Infectiepreventie GGD Hart voor Brabant, Rineke Nanlohij, Deskundige Infectiepreventie GGD Brabant Zuidoost, en Annabel Breeman, Deskundige Infectiepreventie GGD West-Brabant met ondersteuning van de Academische Werkplaats AMPHI. Contactpersoon voor dit project is Maartje Sijbers (GGD Hart voor Brabant).