Onderzoeken Infectiepreventie door verloskundigen

Het merendeel van de zwangere vrouwen brengt tijdens de zwangerschap meerdere bezoeken aan de verloskundige. Daarom is de verloskundige de aangewezen persoon om eventuele risicofactoren op het gebied van infectieziekten te signaleren. Het is dus belangrijk dat verloskundigen voldoende kennis hebben over infectieziekten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Of ze hebben voldoende kennis, maar dragen deze niet goed over op zwangeren tijdens het spreekuur. Ook bleek dat er weinig samenwerking is tussen verloskundigen en de GGD.

In een vervolgonderzoek is eerst geĆÆnventariseerd waar de behoeften liggen van verloskundigen en wordt er nu in het kader van een nieuw project een toolkit ontwikkeld met bruikbare materialen voor de verloskundigen. Daarmee kunnen ze aan zwangeren op een efficiĆ«nte manier informatie over infectieziekten geven. De toolkit zal de komende maanden worden getest door een aantal verloskundigen en zal begin 2019 in definitieve vorm gepresenteerd worden.

Het project wordt gefinancierd vanuit het programmabudget van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM.

Resultaten

  • Factsheet: Verloskundigen en infectieziektepreventie
  • Infectieziektewaaier: In de waaier staan 24 infectieziekten toegelicht. Bij iedere ziekte staat belangrijke informatie: kenmerken van de ziekte, incubatietijd, besmettelijke periode, transmissie en risicomaatregelen.

Betrokken medewerkers

Dit project wordt uitgevoerd door Rilana Wessel (epidemioloog GGD IJsselland) en Ingeborg Thurkow (GGD Ijsselland) met ondersteuning van de Academische Werkplaats AMPHI