Onderzoeken Modder- en obstakelruns

In 2017 en 2018 onderzocht GGD Hart voor Brabant hoe groot het risico is op ziekte door modder- en obstakelruns, zowel infectieziekten als andere gezondheidsklachten. Bijna 3.000 deelnemers van 17 runs vulden onze vragenlijst in. De risico’s op besmetting zijn klein, maar af en toe is het wel raak!

Een kleine 3% van de deelnemers kreeg maagdarmklachten na deelname, ongeveer 4% kreeg huidklachten en ongeveer 6% liep verkoudheidsklachten op. Blessures zagen we bij ongeveer 5% van de deelnemers, dit betrof voornamelijk knie- en enkelblessures.

Belangrijke risicofactoren: Deelnemers die modder inslikten kregen vaker maagdarmklachten. Huidklachten kwamen vaker voor bij deelnemers die zich na de run niet met stromend leidingwater afspoelden maar eerst in een hottub gingen zitten.

Vervolgonderzoek

Om gezondheidsklachten te voorkomen is goede voorlichting nodig met handelingsperspectieven. Het doel van het ontwikkelproject was om bewustwording te creëren onder deelnemers door ze te informeren over wat zij zelf kunnen doen om het risico op gezondheidsklachten te verkleinen.

Door interviews met deelnemers en samenwerking met experts is de inhoud van de campagne bepaald. Een communicatiebureau ontwikkelde de campagne. Deze bestaat uit een nieuwsberichtje, een banner en borden voor langs de route met de slogan ‘Run dirty, stay healthy’ en #monddicht #drinkwater #goedafspoelen.

We testten de campagne bij vier runs (aug-okt 2019). We vroegen deelnemers of ze de campagne zagen, wat ze ervan onthielden en wat ze ervan vonden.

Van de 462 bevraagde deelnemers was 70% man met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Van de 462 deelnemers zagen 277 (60%) de campagne, waarvan voornamelijk de borden langs de route (n=214, 77%). De meeste deelnemers konden de boodschap #monddicht het beste reproduceren (n=155, 56%). Ze vonden de campagne nuttig en leuk.

Op basis van deze resultaten concluderen we dat de voorlichtingscampagne positief ontvangen wordt en voor bewustwording zorgt. We raden GGD’en aan om de voorlichtingscampagne te verspreiden onder organisatoren van modder-, obstakel- en survivalruns. Wij adviseren om de campagne zichtbaar te maken op locatie, zoals met borden langs de route.

Resultaten

Artikel: Risk factors for developing acute gastrointestinal, skin or respiratory infections following obstacle and mud run participation, the Netherlands, 2017
De resultaten van de interviews met deelnemers en de voorlichtingscampagne van het vervolgonderzoek zijn gepubliceerd in het Infectieziekten bulletin.
Materialen voor de campagne zijn vrij beschikbaar op de website van GGD Hart voor Brabant.

Danielle Oorsprong, arts infectieziektebestrijding in opleiding, hield een blog bij over het onderzoek:

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Elke den Boogert, Danielle Oorsprong en Sandra van Dam met ondersteuning van Alma Tostmann van de Academische Werkplaats AMPHI. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget van RIVM regio gelden.