Onderzoeken Optreden van drugsgebruik tijdens seks door swingers en de ervaren voor- en nadelen

Dit onderzoek beoogde het optreden van drugsgebruik tijdens seks en de ervaren voor- en nadelen bij swingers in kaart te brengen. In deze dwarsdoorsnede studie hebben we online vragenlijstgegevens van 1005 swingers geanalyseerd. Swingers werden gedefinieerd als heteroseksuele koppels die seks hadden met anderen of singles die seks hadden met heteroseksuele koppels.

Belangrijkste bevindingen zijn dat drugsgebruik tijdens de seks werd gerapporteerd door 44% van alle swingers. XTC/MDMA, GHB/GBL en lachgas werden het meest gebruikt tijdens de seks. Seks zonder condoom met swing partners kwam vaker voor onder swingers die drugs gebruikten dan swingers die geen drugs gebruikten. De meest genoemde motieven voor drugsgebruik tijdens de seks waren langere seks, toegenomen opwinding en minder remmingen. Bijna iedereen (94%) gaf aan drugsgebruik tijdens de seks plezierig te vinden. Het is belangrijk dat SOA poli’s veilige seks en veiliger drugsgebruik bespreekbaar maken bij swingers.  Daarbij is het van belang om rekening te houden met de door swingers ervaren voordelen van drugsgebruik tijdens de seks.

Resultaten

Artikel: Prevalence of drug use during sex among swingers and perceived benefits and risks – a cross-sectional internet survey in the Netherlands

Betrokken medewerkers

Ymke Evers, Nicole Dukers-Muijrers, Karlijn Kampman; Genevieve van Liere; Jeannine Hautvast, Femke Koedijk en Christian Hoebe.