Onderzoeken Seksueel risicogedrag en testgedrag van zelfstandig werkende sekswerkers

Zelfstandig werkende sekswerkers zijn personen die geld of goederen ontvangen in ruil voor seks, dit doen zijn onafhankelijk van een derde partij, zoals een pooier. Het is voor de GGD erg lastig om deze groep te bereiken, omdat zij vaak niet gecentraliseerd zijn, zoals sekswerkers die in een seksinrichting werken. Met dit onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in het seksueel risicogedrag en testgedrag van zelfstandig werkende sekswerkers.

Er is een vragenlijst uitgezet op websites waar zelfstandig werkende sekswerkers adverteren. Hierbij hebben totaal 76 vrouwelijke sekswerkers (VSW) en 79 mannelijke sekswerkers (MSW) gereageerd. Uit de analyses is vervolgens gebleken dat zowel VSW en MSW die meededen aan het onderzoek een heteroseksuele voorkeur hebben tijdens werk en in hun privéleven (ongeveer twee derde). Tijdens vaginale seks gebruikte ongeveer één derde van de VSW en MSW niet altijd een condoom, dit was zelfs iets hoger bij receptieve (ontvangende) anale seks (46% VSW vs. 36% MSW). Ongeveer twee derde van zowel de VSW en MSW heeft een soa-test gedaan in het afgelopen jaar, daarbij gaven 12% van de VSW en 8% van de MSW aan positief te zijn getest op een soa. Opvallend is dat één derde van de deelnemende sekswerkers niet op de hoogte is van het gratis en anonieme testaanbod bij de GGD centra seksuele gezondheid.

Deze resultaten laten zien dat het zelf gerapporteerde soa posivititeitspercentage gelukkig niet erg hoog is. Toch zijn preventieve maatregelen nog wel nodig, gezien een aanzienlijk deel van de zelfstandig werkende sekswerkers niet altijd een condoom gebruik en één derde geen soa test heeft gedaan in het afgelopen jaar.

Daarnaast is er verder onderzoek nodig naar MSW die seks hebben met mannen en naar zelfstandig werkende sekswerkers met een niet Nederlandse afkomst en zelfstandig werkende sekswerkers met een lager opleidingsniveau, omdat er in onze studie overwegend hoger opgeleide, Nederlandse zelfstandig werkende sekswerkers meededen die vooral een heteroseksuele voorkeur hadden tijdens werk.

Resultaten

Artikel: Sexual risk and STI testing behaviour among Dutch female and male self-employed sex workers; a cross-sectional study using an Internet based survey

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Karlijn Kampman (arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Twente), Charlotte Peters (junior onderzoeker bij GGD Zuid Limburg), Femke Koedijk (epidemioloog bij GGD Twente), Triston Berkenbosch (preventiecoördinator en beleidsadviseur bij GGD Twente), Jeannine Hautvast (arts Maatschappij en Gezondheid en senior onderzoeker bij AMPHI) en Christian Hoebe (hoogleraar Sociale Geneeskunde bij de Universiteit Maastricht). Het onderzoek heeft geen financiële steun ontvangen.