Onderzoeken Verkenning infectiepreventie in de praktijk van de thuiszorg

Infectiepreventie en bestrijding in de thuiszorg is essentieel om de introductie en verspreiding van infecties door de thuiszorg te voorkomen. Tot nu toe is echter weinig bekend over de praktijk van infectiepreventie in de thuiszorg. Het doel van dit onderzoek was om te verkennen hoe infectiepreventie in de thuiszorg gehanteerd wordt en na te gaan door welke gedragskenmerken en lokale gebruiken infectiepreventie beïnvloed wordt. Dit werd in kaart gebracht worden door het uitvoeren van observaties, diepte-interviews, en groepsdiscussies. De uitkomsten van dit onderzoek liet zien dat de dagelijkse praktijk van infectiepreventie in de thuiszorg suboptimaal was. Verder werd gevonden dat er veel variatie is in de werkomgeving, het gebruik van handhygiene, het adequate gebruik van PBM, het gebruik van communicatie devies en beleid en richtlijnen van organisaties. De studie liet verder belangrijke belemmerende en bevorderende factoren voor infectiepreventie in de thuiszorg zien, welke zichtbaar waren op het niveau van de werkomgeving, de client, de professional e de organisatie.

Dit onderzoek “Exploring infection prevention practices and its determinants in home-based care: a behavioural approach to develop future interventions” wordt door ZonMw gefinancierd.

Resultaten

Artikel: Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeker van IQ healthcare van het Radboudumc, onder begeleiding van Dr. Anita Huis en Dr. Getty Huisman-de Waal. Jeannine Hautvast zal het onderzoek vanuit de Academische Werkplaats AMPHI begeleiden. Sabiena Feenstra van GGD Gelderland-Zuid is lid van de externe adviesgroep.