Onderzoeken Worden belangrijke doelgroepen gemist in de soazorg?

Volgens landelijke data hebben mensen met een migratieachtergrond en lager opleidingsniveau meer soa’s. GGD Gelderland-Zuid ziet echter dat deze doelgroep weinig op de poli seksuele gezondheid verschijnt. Gaan deze mensen naar de huisarts voor een soa-test? Worden belangrijke doelgroepen gemist?

Dit onderzoek had als doel na te gaan of lager opgeleiden en of mensen met een migratieachtergrond zich op soa laten testen, en of zij daartoe de GGD of de huisarts consulteren.

Dit werd onderzocht aan de hand van elektronische patiƫntendossiers van 11 huisartsenpraktijken in regio Gelderland-Zuid, en de data van het Centrum Seksuele Gezondheid, GGD Gelderland-Zuid.

Uit dit kleine oriĆ«nterende onderzoek blijkt dat in huisartsenpraktijken gelegen in een postcodegebied waarin relatief veel personen met een migratieachtergrond of een postcodegebied waarin relatief veel hoogopgeleiden wonen, meer soa-testen worden verricht. Tevens is gebleken dat in de regio Gelderland-Zuid mensen met een lager opleidingsniveau niet alleen ondervertegenwoordigd zijn bij de GGD, maar dat zij mogelijk ook niet bij de huisarts komen voor een soa-test. Aangezien uit landelijke data bekend is dat onder lager opgeleiden een hoger soa-vindpercentage wordt gezien, is het belangrijk deze doelgroep beter te bereiken. Advies is dat de GGD’en in samenspraak met huisartsen, het beleid ten aanzien van soa-testen van lager opgeleiden verbetert, zodat deze groepen zich vaker laten testen op soa’s.

Resultaten

Artikel: Worden belangrijke doelgroepen gemist in de soa-zorg? 

Betrokken medewerkers

Contactpersoon is Colette van Bokhoven, arts Maatschappij en Gezondheid, GGD Gelderland-Zuid (cbokhoven@ggdgelderlandzuid.nl)