Onderzoeken Besluitvormingsproces over vaccinatie van kinderen bij ouders met een lager opleidingsniveau

De acceptatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de groep 0-4 jarigen vertoont sinds 2014 perioden met geringe daling. Dit kan leiden tot een heropleving van door vaccinatie te voorkomen ziekten, bijvoorbeeld mazelen. Hierdoor is er in toenemende mate aandacht voor de groep ouders die twijfelt over de RVP vaccinaties voor hun kind. Op dit moment weten we nog weinig over het besluitvormingsproces bij ouders en welke factoren hierin een rol spelen. Met onze voorgaande CHOICE studie hebben we in kaart gebracht hoeveel ouders twijfelen over hun beslissing om te vaccineren. Helaas hebben maar heel weinig ouders met een laag opleidingsniveau aan deze studie mee gedaan.

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe lager opgeleide ouders een beslissing nemen over RVP-vaccinaties en in hoeverre twijfel en andere factoren een rol spelen bij deze besluitvorming.

Binnen dit 1 jaar durende onderzoek gaan we in gesprek met laagopgeleide ouders (of verzorgers) met een eerstgeboren kind <9 maanden oud van wie het eerste reguliere RVP-vaccinatiemoment reeds heeft plaatsgevonden. Er zullen kwalitatieve interviews worden afgenomen, waarin vragen worden gesteld over de gedachten en ervaringen met betrekking tot vaccineren en hoe het keuzeproces is verlopen en ervaren.

We hopen met dit onderzoek nieuwe informatie over het besluitvormingsproces en vaccinatietwijfel bij ouders uit de betreffende doelgroep in kaart te brengen, en daarmee weer een stap te nemen naar de ontwikkeling van een interventie ter ondersteuning van de besluitvorming over vaccinaties.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Tim Wiersma, Arts-onderzoeker AMPHI-Infectieziekten. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Daphne Bussink – PhD student & AIOS Maatschappij en Gezondheid profiel Infectieziektebestrijding (AIOTO), Jeannine Hautvast – Senior onderzoeker en coƶrdinator AMPHI-Infectieziekten en Marlies Hulscher – Hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor Infectieziekten Radboudumc.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiĆ«le steun van: Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit gelden voor het programma ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en’ in 2023-2024