Onderzoeken CHOICE-onderzoek

De Wereld Gezondheid Organisatie bestempelt twijfel over vaccinaties als top-10 bedreiging van de gezondheid. Als gevolg van deze twijfel, accepteren minder mensen vaccins en daalt de vaccinatiegraad. Hierdoor zijn bijvoorbeeld het aantal gevallen van mazelen wereldwijd toegenomen.

Op dit moment hebben we in Nederland onvoldoende zicht op de groep ouders die twijfelt over hun keuze om kinderen wel of niet te vaccineren. Daarnaast toonde eerder onderzoek van AMPHI aan dat reflectie op waarden en ervaringen belangrijk zijn voor ouders in hun te nemen besluit over accepteren van vaccinatie voor hun kind.

Dit onderzoek zal deze situatie in kaart brengen. Allereerst door op te helderen wat twijfel over vaccinaties is en hoe dit het beste gemeten kan worden. Deze eerste stap wordt gemaakt door de uitvoering van een systematic review naar dit thema.

De stap die hierop volgt is het CHOICE onderzoek, wat gaat over twijfel bij ouders in de keuze om wel of niet te vaccineren. We zullen bij een grote groep ouders van pasgeboren kinderen twijfel over vaccinaties in kaart brengen en onderzoeken hoe deze twijfel zich verhoudt tot bijvoorbeeld eerder vaccinatiegedrag en belangrijke normen en waarden.

Op basis van de bevindingen zal een volgende stap in het onderzoek zijn om innovatieve interventies te ontwikkelen die deze twijfel verminderen en de acceptatie van de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma stimuleren.

We beogen twee interventies te ontwikkelen, waarin reflectie op waarden en ervaringen gestimuleerd wordt. Eén aanpak omvat een online reflectie instrument, de andere betreft een specifieke wijze van gespreksvoering in het vaccinatie informatie gesprek. Het effect van deze interventies op de mate van twijfel, vertrouwen en vaccinatie acceptatie bij ouders zal gemeten en geëvalueerd worden.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Daphne Bussink. Dit promotie onderzoek is onderdeel van haar AIOTO traject. Vanuit AMPHI wordt dit project begeleid door Jeannine Hautvast, Olga Visser en Marlies Hulscher. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van ZonMw.