Onderzoeken Ervaringen van ouders om hun kind wel of niet te vaccineren tegen hepatitis A

Hepatitis A is een ontsteking van de lever veroorzaakt door het hepatitis A-virus (HAV). Hoewel de infectie vaak asymptomatisch verloopt bij jonge kinderen, kan het op latere leeftijd ernstige symptomen veroorzaken.

Het belang van hepatitis A-vaccinatie voor reizigers is goed gedocumenteerd. Uit een Europese studie blijkt dat een aanzienlijk deel van de hepatitis A-meldingen in verband kan worden gebracht met reizen, waarbij landen zoals Egypte, Turkije en Marokko vaak als infectiebron worden genoemd. Vooral reizigers die bij vrienden en/of familie verblijven in het land van herkomst, aangeduid als ‘Visiting Friends and Relatives’ (VFR), lopen een verhoogd risico op hepatitis A-infecties.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat VFR-reizigers minder vaak gevaccineerd zijn tegen hepatitis A, meer risicovol gedrag vertonen en een lagere risicoperceptie hebben in vergelijking met niet-VFR-reizigers. Dit vormt niet alleen een risico voor henzelf, maar ook voor mogelijke secundaire transmissie bij terugkeer naar hun thuisland. Hoewel hepatitis A-infecties relatief weinig voorkomen in Nederland, kan de werkdruk voor de GGD wel aanzienlijk zijn.

In dit kwalitatieve onderzoek richten we ons op het begrijpen van de factoren die een rol spelen in het keuzeproces rondom hepatitis A-vaccinatie. We richten ons hierbij op de landen Turkije en Marokko. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de ontwikkeling van effectievere interventies ter bevordering van hepatitis A-vaccinatie onder VFR-reizigers. Medio 2025 verwachten we de eerste resultaten uit het onderzoek.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maartje Sijbers, Infectieziekte-epidemioloog, Emely Jorksveld, verpleegkundige, Karien Wannée, verpleegkundige M&G en Ellen van Overbeek, arts infectieziektebestrijding, allen werkzaam bij GGD Hart voor Brabant. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Jeannine Hautvast. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: RIVM regio gelden