Onderzoeken Het verband tussen vaccinatie en vaccinatie-acceptatie

Vaccinatietwijfel wordt beschouwd als één van de grootste (top-10) bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd. Er wordt veel onderzoek gedaan naar vaccinatietwijfel binnen verschillende onderzoeksvelden. Echter, in de wetenschappelijk literatuur is vaccinatietwijfel inconsistent geconceptualiseerd en gemeten met een grote verscheidenheid aan methoden. In 2022 is in een systematisch review door Bussink-Voorend et al. het vaccinatietwijfel-concept echter verhelderd tot een bruikbare, aangescherpte definitie, namelijk: “a psychological state of indecisiveness during vaccination decision making”.

In deze meta-analyse bestuderen wij de wetenschappelijke literatuur (binnen de onderzoeksdomeinen van de geneeskunde, de public health en de sociale wetenschappen) vanaf 2010 tot nu die vaccinatietwijfel kwantitatief gemeten hebben volgens voorgenoemde conceptualisatie. Het gaat om onderzoeken naar alle vaccintypes (bijv. kindervaccins, HPV, COVID-19, griep, enzovoorts). Meer specifiek zijn we geïnteresseerd in 1) hoeverre vaccinatietwijfel volgens deze definitie samenhangt met daadwerkelijke vaccinatie-acceptatie, en 2) welke factoren deze samenhang modereren.

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden zullen in eerste instantie alle potentieel relevante artikelen zullen worden gescreend op basis van bepaalde inclusie criteria. Vervolgens wordt alle relevante informatie van de geïncludeerde artikelen gecodeerd. Relevante data die niet gepresenteerd is in de artikelen zullen worden opgevraagd bij de desbetreffende auteurs.

Vervolgens zal al deze data worden samengevoegd met behulp van meta-analyse.

De resultaten van de meta-analyse kunnen toekomstig onderzoek m.b.t. de bestrijding van infectieziekten en de paraatheid voor pandemieën versterken.

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Thomas Emonds (Junior onderzoeker), onder begeleiding van Dr. Lisa Vandeberg, Dr. Aart van Stekelenburg, Dr. Jeannine Hautvast en Prof. dr. Marlies Hulscher.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit gelden voor het programma ‘Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en’ in 2023-2024. De financier was niet betrokken bij het opzetten van de studie, het verzamelen en analyseren van data, het besluit tot publicatie of het schrijven van het manuscript.