Onderzoeken Hygiëne op kinderdagverblijven in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Door de COVID-19 pandemie is er veel aandacht geweest voor infectiepreventie en de GGD. Ook zagen we een stijging in het aantal meldingen van infectieziekten dat kinderdagverblijven deden. We vragen ons af of dit een gevolg is van de vernieuwde aandacht voor de meldplicht van de GGD of dat de stijging in meldingen te maken heeft met de hygiënestatus in kinderdagverblijven.

Vlak voor de COVID-19 pandemie werd het interregionale project I-4-1-Health afgerond. Onderdeel van dit project waren metingen in kinderdagverblijven in 2018-2019. Deze metingen bestonden uit vragenlijsten, swabs van de omgeving en ontlasting onderzoek.

Om onze vraag te toetsen, gaan we begin 2023 de vragenlijsten en omgevingsswabs zoals gedaan tijdens het I-4-1-Health project herhalen. Idealiter doen we dat in dezelfde kinderdagverblijven. De betrokken kinderdagverblijven zullen na de zomer gevraagd worden of zij willen deelnemen aan de herhaalmeting. Er wordt niet opnieuw ontlasting getest, omdat de resultaten hiervan minimaal waren ten opzichte van de budgettaire en logistieke belasting. In het I-4-1-Health project werden vrijwel geen antibiotica resistente bacteriën gevonden bij de kinderen en daardoor konden de onderzoekers dus nauwelijks risicofactoren voor het krijgen van een dergelijke bacterie aanwijzen. Het extra werk zal daardoor niet voldoende extra inzicht opleveren.

Door de hygiënestatus nogmaals te meten en te vergelijken met de eerdere metingen, weten we beter wat de invloed van de COVID-19 pandemie is en wat de huidige hygiënestatus op kinderdagverblijven is. De resultaten geven de GGD’en handvatten om kinderdagverblijven te ondersteunen in het verbeteren van hun hygiënestatus. Ook geeft het de GGD mogelijkheden om in een vervolg (ontwikkel) project samen met de kinderdagverblijven ondersteunen materiaal te ontwikkelen (indien gewenst).

Betrokken medewerkers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door: Elke den Boogert, infectieziekten epidemioloog i.o., Karien Wannee, verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid, Jet van den Heuvel, deskundige infectiepreventie, allen werkzaam bij GGD Hart voor Brabant. Het onderzoek wordt vanuit AMPHI begeleid door Jeannine Hautvast. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de RIVM regio gelden.