Onderzoeken Watertappunten op evenementen

In 2017 waren er 954 festivals in Nederland met 26,6 miljoen bezoekers. Momenteel wordt er door deskundigen infectiepreventie (DI) verschillend geadviseerd over de situering van watertappunten op (muziek)evenementen. Dit komt onder andere door een onderzoek op Schiphol. Schiphol adviseert reizigers om geen water te tappen bij de wc’s na onderzoek van de kranen. Veel kranen waren besmet, waardoor mensen ziek zouden kunnen worden.

Verschillende adviezen zijn verwarrend en niet wenselijk. Om dit te voorkomen willen we onderzoeken of watertappunten, en water getapt in een ‘vuil’ gedeelte (bij de wc’s), meer gecontamineerd zijn met Enterobacteriaceae (indicatororganisme) dan watertappunten, en water getapt, in een schoon gedeelte. Daarnaast onderzoeken we of de mate van contaminatie toeneemt gedurende het evenement.

We voeren het onderzoek uit bij 2 grote muziekevenementen. We maken een kweekuitstrijk van de kranen (de draai/duwknop en het uiteinde) en nemen een watermonster op 3 momenten: voor het evenement start, halverwege en aan het einde. Vervolgens sturen we dit op naar het laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het RIVM.

De eerste stap is nu om een gedetailleerd onderzoeksprotocol op te stellen en evenementen te werven. In het zomerseizoen voeren we het onderzoek uit. De analyse en duiding van de uitkomsten is gepland in de herfst en winter en de rapportage zal gereed zijn in het voorjaar van 2021.

Betrokken medewerkers

De projectgroep bestaat uit Ans Bleumer, Mandy Kruisbergen en Sandra van Dam. Projectadviseurs zijn Ellen van Jaarsveld (AMPHI), Sander Leenders (JBZ) en Harold van den Berg (RIVM).Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiĆ«le steun vanuit het programmabudget van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding.