Integraal gezondheidsbeleid Gezonde leefomgeving Gezondheid in ruimtelijke plannen

Over Gezondheid in ruimtelijke plannen

Het doel van dit onderzoek is te ontdekken hoe het thema gezondheid meer aandacht kan krijgen in het proces van ruimtelijke planontwikkelingen en uitgewerkt wordt in fysieke projecten.  Dit is belangrijk omdat de fysieke leefomgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonder leven. In het onderzoek richten we ons op wat een gezondere leefomgeving is, hoe het ruimtelijke planproces binnen een gemeente verloopt en de samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein en wat de rol en acties kunnen zijn van een beleidsadviseur publieke gezondheid.


Contact

Kristine Mourits

contactformulier

In het kort

  • Gemeente Nijmegen, AMPHI Radboudumc en ZonMw