Over Gezonde School

Het onderzoek geeft inzicht in de condities waaronder gezondheidsbevordering op scholen van waarde kan zijn voor leefstijl, gezondheid en leerprestaties van de jeugd. Het onderzoek geeft zicht op de mate waarin de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk uitgevoerd wordt op scholen, de regionale ondersteuning vanuit de GGD’en aan scholen en wat het oplevert voor de leerlingen.


Contact

Gerard Molleman

contactformulier

In het kort

  • ZonMw