Over gezonde leef­omgeving

Gemeenten hebben de taak om te werken aan een gezondere leefomgeving. Dit betekent dat zij aandacht hebben voor maatregelen die de gezondheid bevorderen en beschermen en een gezonde leefstijl stimuleren. Bijvoorbeeld hoe je bij de inrichting van openbare ruimte of herstructurering van een wijk het beste ruimte geeft aan mogelijkheden om te ontmoeten, spelen en bewegen. Maar ook hoe de veiligheid en luchtkwaliteit verbeterd kan worden.

Bij de onderzoekslijn ‘Gezonde leefomgeving’ ligt de focus op hoe binnen gemeenten de samenwerking tussen het sociale en fysieke domein kan worden verbeterd. Hoe kun je met activiteiten en onderzoeken samenwerken aan een gezondere leefomgeving?

Integraal gezondheidsbeleid Gezonde leefomgeving

Over gezonde leef­omgeving

Gemeenten hebben de taak om te werken aan een gezondere leefomgeving. Dit betekent dat zij aandacht hebben voor maatregelen die de gezondheid bevorderen en beschermen en een gezonde leefstijl stimuleren.

lees meer

Contact

Kristine Mourits

contactformulier

Lopende onderzoeken


Onderzoek Gezondheid in ruimtelijke plannen

Het doel van dit onderzoek is te ontdekken hoe het thema gezondheid meer aandacht kan krijgen in het proces van ruimtelijke planontwikkelingen en uitgewerkt wordt in fysieke projecten.

lees meer