Integraal gezondheidsbeleid Kansrijk opgroeien CIAO: Versterken van opvoedingsvaardigheden bij overgewichtspreventie bij kinderen van 4-12 jaar

Over CIAO

Het versterken van opvoedingspraktijken en -stijlen in bestaande interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen.

lees meer

Over CIAO

Op verzoek van
ZonMw

 

Loopduur
Mei 2011 tot september 2021

 

Uitvoering door
Emilie Ruiter

 

Thema
Preventie overgewicht jeugd

 

Gemeente
Nijmegen

 

Samenwerkingsverband
Dit onderzoek is een deelonderzoek van het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO), zie uitleg over CIAO in het artikel Design of CIAO, Van Koperen, M.T., et al. 2014

Samenvatting


Achtergrond
Gewoonten rondom gezond eten en bewegen leren we al jong aan. Het is dan ook erg belangrijk om bij overgewichtpreventie bij de jeugd aandacht te hebben voor de rol van opvoeding en het betrekken van ouders. Uit literatuuronderzoek door Snoek et al. (2010) en interviews met professionals werkzaam in praktijk en beleid (Fransen et al., 2010) blijkt dat het betrekken van ouders als lastig wordt ervaren en er nog te weinig aandacht is voor opvoeding.

Daarom richt dit onderzoek zich op:

Inventariseren hoe ouders en professionals tegen het probleem overgewicht aankijken.
Ontwikkeling van een pedagogische E-learning voor ouders van kinderen 8-12 jr tbv het versterken van opvoedingsgedragingen van ouders bij de aanpak van overgewicht preventie bij kinderen. Proces- en effectevaluatie van deze pedagogische E-learning.
Het ontwikkelen van een pedagogische boodschap, welke professionals (zorgprofessionals, welzijnswerkers, sportverenigingen, scholen, etc.) die werken met ouders en/of kinderen kunnen gebruiken ter preventie van overgewicht bij kinderen tbv een coherente, integrale, multisectoriale aanpak van overgewicht preventie.
Op die manier kunnen we een omgeving of klimaat voor kinderen en ouders creƫren waarin ze optimaal ondersteund worden in het aanleren van gezonde (eet- en beweeg) gewoonten.

Methoden
Met behulp van verschillende onderzoeksmethodieken zoals literatuuronderzoek, focusgroepen, cluster gerandomiseerd onderzoek, Delphi-studie en vragenlijstonderzoek wordt getracht bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden.

De (beoogde) resultaten en producten van dit onderzoek zijn:

 • De webapp ’11 adviezen voor een gezonde opvoeding’; een beschrijving van de pedagogische boodschap, inclusief hoe deze boodschap gebruikt kan worden: adviezenvooreengezondeopvoeding.nl .
 • De pedagogische e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ voor ouders: www.gezondeafsprakenmetjekind.nl
 • (Wetenschappelijke) publicaties:
 • Ruiter, E.L., et al., The effectiveness of a web-based Dutch parenting program to prevent overweight in children 9–13 years of age: study protocol for a two-armed cluster randomized controlled trial. BMC public health, 2015. 15(1): p. 148.
 • Ruiter, E.L., G.R. Molleman, and G.A. Fransen, Ontwikkeling van twee opvoedinterventies ter bevordering van gezond gewicht bij kinderen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2017. 95(7-8): p. 317-325.
 • Ruiter, E.L., et al., Everyday life situations in which mothers experience difficulty stimulating healthy energy balance–related behavior in their school-age children: a focus group study. BMC public health, 2019. 19(1): p. 701.
 • Ruiter, E., et al., Parents’ underestimation of their child’s weight status. Moderating factors and change over time: A cross-sectional study. PloS one, 2020. 15(1): p. e0227761.
   

Publicaties ingediend/inwording:

 • Ruiter, E.L., et al., The degree of consistency of applying parental dietary and sedentary behavior rules as indicators for overweight in children: a cross-sectional study
 • Ruiter, E.L., et al., The effectiveness of a web-based Dutch parenting program to prevent overweight in children 9-13 years of age: a two-armed cluster randomized controlled

Contact

Emilie Ruiter

contactformulier

In het kort

 • ZonMw