Over preventie in de zorg

Het is belangrijk dat er in de zorg, als onderdeel van het behandeltraject, meer aandacht is voor preventie.

De onderzoekslijn ‘Preventie in de zorg’ wil een vloeiende keten vormen in het zorgproces, waarbij een gezonde leefstijl een vast onderdeel wordt van de behandeling. Hiervoor richten we ons op het vormen van  een beter overzicht van het aanbod aan interventies en meer onderzoek naar wat werkt voor wie. Deze kennis delen we met zorgverleners, zorgopleidingen, inwoners en patiënten.

Integraal gezondheidsbeleid Preventie in de zorg

Over preventie in de zorg

Het is belangrijk dat er in de zorg, als onderdeel van het behandeltraject, meer aandacht is voor preventie.

lees meer

Contact

Pim Assendelft: pim.assendelft@radboudumc.nl

Gerdine Fransen: gerdine.fransen@radboudumc.nl

Lopende onderzoeken


Onderzoek ALIKO: Amphi Lifestyle Interventions for Kids with Overweight

ALIKO is een onderzoek naar aspecten van meerdere, reeds geïmplementeerde, wijkgerichte leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht.

lees meer

Onderzoek Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Dit project heeft tot doel om de kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie te versterken.

lees meer

Onderzoek Leefstijl­Versterkt

Het doel van dit project is het versterken van de leefstijladvisering in huisartspraktijken voor patiënten met een of meer chronische ziekten, o.a. door betere verbinding tussen het medische en sociaal domein.

lees meer

Afgeronde onderzoeken


Onderzoek Verbinden zorg, sport en bewegen

Met dit onderzoek kijken we of buurtsportcoaches helpen om inactieve burgers te laten bewegen.

lees meer